Bányai Béla

Bányai Béla 1955-ben született Hódmezővásárhelyen. A Bethlen Gábor Gimnáziumban végzett középiskolai tanulmányok után a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szerzett rajztanári oklevelet. Alkotó munkája mellett a Corvin Mátyás Szakközép és szakiskolában végez művészetpedagógiai tevékenységet. 2000-től a Mártélyi Képzőművészeti Szabadiskola vezetője.

Alkotói világát a szűkebb haza képezi: tájképek, utcarészletek jelentenek számára ihlető forrást. Ezeket az élményeit írja át, teremti újjá rá jellemző finom, párás, ködös, sejtelmes árnyalatokban. Festői világának átszellemítettsége a misztikus realisták körébe sorolja. Egyben azonban a romantika sem teljesen idegen tőle.

Fentiekben vázolt egyéni megjelenítési módja sajátos színfolttal gazdagítja a vásárhelyi művészet változatos egészét.

Web: http://banyaibela.hu/