IX. Képzőművész Tábor Szentbékkálla

 

Kilenc… kilencedik… kilencedjére…

Fura ez a gondolat. Még emlékszem az elsőre. A félelemre az idegen helytől, a bizonytalanságokra, a tanulnivalókra.

Vannak tapasztalatok, tanulságok. Tanultunk is, tévedtünk, csalódtunk, de rengeteg örömünk is volt, eredményünk, sikerünk és boldogságunk van és volt a táborban. IX. Képzőművész Tábor Szentbékkálla részletei…

2018 Szentbékkálla: VIII. Képzőművész tábor alkotásai

A táborban készült festményekről

„A festő az utolsó ecsetvonáshoz ér… és elkészül a mű. A nagy mű. Aminek csodájára jár az egész világ. Csak állsz a kép előtt. És nem érted, mi olyan különös rajta. Nem tudod, miért megfejthetetlen a mosoly. Nem tudod, mit rejtett el benne a Mester. Pedig egyszerű. A Mester nem az arcot örökítette meg. Nem a külső szépséget vitte vászonra. Valami mást. Azt, ami belül lakozik. A lényeget. Mert ő tudta, hogy az igazi szépség belül kezdődik és kívül ér véget. Az arcon. A szemekben. Az ajkakon. A mosolyon. Az Ő mosolyán.”

Csitáry-Hock Tamás

2018 Szentbékkálla: VIII. Képzőművész tábor alkotásai részletei…

VIII. Képzőművész tábor, Szentbékkálla 2018 – beszámoló

„A művészet nem önmagától fejlődik; az emberek gondolatai változnak, s velük változik kifejezésük módja is.”

  Pablo Picasso

Táborzárás után egy nappal

Ilyenkor valamiféle szomorúság ül rá az emberre…

Volt itt valami jó, valami, amit közösen létrehoztunk. Ami megmozgatott egy egész világot bennünk. VIII. Képzőművész tábor, Szentbékkálla 2018 – beszámoló részletei…

Napi program: VIII. Képzőművész Tábor Szentbékkálla – 2018. július 7-14.

Egy esti beszélgetés margójára

“Ez a művészet örök eredete, hogy az ember szembe találja magát egy formával, és az őáltala művé akar lenni. Nem lelkének szüleménye, hanem jelené, amely lelkével találkozik, és szólítja annak hatóerejét. Az embernek egész lényével kell megtennie a tettet: ha megteszi, ha egész lényévelmondjakiazalapszótamegjelenőalaknak, akkor a hatóerő az ú~ára indul, létrejön a mű. A tett áldozatot és kockázatot foglal magába. Az áldozat: a végtelen lehetőség feláldozása a forma oltárán; mindent, ami akárcsak egy pillanattal előbb játékosan felvillant az ember látómezejében, ki kell törölni; belőle semmi nem juthat el a műbe; így akarja az egymással átellenben állás kizárólagossága. A kockázat: az alapszót az ember csak egész lényével modha~a ki; aki elszánja magát, semmit sem tarthat vissza önmagából; a mű nem tűri, mint a fa vagy az ember, hogy az Az-világba térve keressek felüdülést – nem, a mű követel: ha nem jól szolgálom, összetörik vagy engem tör össze. Az alakot, mellyel szembetalálom magam, nem tapasztalhatom, nem írhatom le a külsejét, csak megvalósítani vagyok képes. És mégis látom, az átellenben állás fényétől sugárzón, világosabban a tapasztalt világ minden világosságánál. Nem mint dolgot látom a “külső” dolgok között, nem mint a “képzelet” képződményét, hanem mint jelenvalót. Ha tárgyat keresünk benne, semmit nem lelünk; s mégis, mi lehetne jelenvalóbb nála? És ez valóságos viszony; hat rám, ahogyan én is hatok őreá. 29 Az alkotás – teremtés, a feltalálás – rátalálás. A formálás – felfedezés. Azáltal, hogy megvalósítok, felfedek valamit. A formát általvezetem az Az világába. A teremtett mú – dolog a dolgok között, és mint tulajdonságok összessége, tapasztalható és leírható. De a befogadó szemlélő egyszer s másszor testi valójában szembetalálkozhat vele.”

Martin Buber:  Én és Te

 

 

VIII. Képzőművész Tábor Szentbékkálla

Szentbékkálla elhelyezkedése, festői környezete remek lehetőséget nyújt plein-art festészet gyakorlására, táj -falu és életképek készítésére. Idén már nyolcadik alkalommal várjuk az érdeklődőket. A tábor ideje alatt számos programot, művészeti előadást biztosítunk a táborozók számára, ami elősegíti fejlődésüket a tábor ideje alatt. A végén egy kiállítással zárjuk a hetet a helyi művelődési házban, ahol bemutatásra kerülnek a munkák a nagy közönség számára is. VIII. Képzőművész Tábor Szentbékkálla részletei…

VII. Képzőművész tábor, Szentbékkálla 2017 – beszámoló

Az idei év koncepciója is a sokszínűség, változatosság volt. Ehhez hozzájárult a táborozók sokfélesége, változatos technikák alkalmazása, témák, mondanivaló gazdagsága.

Ha egy művész nem tudja megőrizni a szelleme szabadságát, akkor fölösleges az egész. A tábor ahhoz nyújtott segítséget, hogy az emberi szellem kibontakozhasson műalkotásokon keresztül. VII. Képzőművész tábor, Szentbékkálla 2017 – beszámoló részletei…